Sjelesorg fra virkeligheten

  • Posted on October 31, 2010 at 14:23

– Jeg håper disse enkle vitnesbyrdene vil peke på Jesus – slik at det dufter av Ham og Ham alene.

Det sier predikant, sjelesørger og bestselgerforfatter Rita Aasen om sin helt ferske bok, Du er aldri alene.
Aasen er kanskje mest kjent for sine diktbøker, som går i store opplag. Du er aldri alene har imidlertid en annen form. Her presenteres konkrete vitnesbyrd om himmelske hverdagshendelser – om hvordan Jesus har
grepet inn i livet til Aasen og mange andre hun kjenner.
– Det har blitt mange møter i livet og i sjelesorgens rom, forteller Aasen. – Og denne boken er mitt lille vitnesbyrd. Jeg kan ikke svare på alle «hvorfor» – det finner du ikke noe menneske som kan – men jeg kan vitne om hva jeg har fått se og oppleve i mine mange hverdager når jeg har valgt å sette min lit til Ham som er selve Ordet, Herren Jesus Kristus. Jeg har fått se at den som tar sin tilflukt til Ham, aldri, aldri er alene når ilden kommer.
Kanskje du ikke ser Ham eller opplever at Han er med, men det er Han, for Ordet sier det, skriver Aasen i forordet til Du er aldri alene.

Vanskelig å godta
De mange «hvorfor» i livet kan bunne i sorg, savn og store smerter, i mobbing og forfølgelse, i sjalusi, misunnelse, hat og bitterhet.
– Det kan være vanskelig å akseptere hvordan livet ble, medgir Aasen.
– Selv strever jeg med dårlig helse. Tap av helse kan gi sorg og en opplevelse av at livet er redusert. Det kan gi angst for ikke å bli akseptert av omgivelsene og samfunnet. Du yter jo ikke slik «de andre» gjør. Opplevelsen
av å være til belastning er tøff. Du kan fort og ofte gå i den grøfta der du innbiller deg at verdien din er knyttet til hva du presterer, skriver Aasen – og kommer så med dette vitnesbyrdet:
– Min vei gjennom «ilden» har vært å holde meg til Guds Ord. Det har vært min livline til kraft og styrke. Hva jeg enn har møtt eller blitt utsatt for, har Ordet blitt min veileder gjennom det hele. Jeg har mange
spørsmål og mange ting jeg ikke forstår, men Ordet har gitt meg visdom i min uerfarenhet, uvitenhet og vandring. Det har gitt meg glede i hjertet. Håp og trøst gjennom dager da ingenting så ut til å leve eller gro.

Glimt av Jesus
– Det har også vært dager da jeg har fått glimt av Ham som ser, Han som ble født inn i vår verden av smerte. Han som er med oss gjennom alt, enten vi ser det eller ikke. For vi er aldri alene og overlatt til oss selv. Aldri,
forteller hun om det som er den røde tråden i Du er aldri alene.
– Gud er mektig til å frelse oss ut av forfølgelse, trengsel, sykdom og ulykke. Men om Han ikke gjør det, vil jeg allikevel sette min lit til Ham alene, understreker Aasen.
– Om Herren redder oss fra forfølgelse, denne verdens trengsler og sykdom mens vi lever på jord, så er Han med. Om Han ikke redder oss fra dette mens vi er her, så er Han like fullt den Gud som elsker oss, og
som vandrer med oss helt hjem. Han er med alle dager og alle slags dager. Om jeg ser Hans svar eller ikke, så vil jeg stole på Ham. For Han er med, vitner Rita Aasen.

Comments are closed.