Du er aldri glemt – Ny bok

  • Posted on May 8, 2012 at 12:23

Du er eldri glemtDu er aldri glemt:
Kristne dikt (KD) 2004, trykket i 3 opplag. Lunde forlag. ISBN 82-520-4779-3
Du er aldri glemt av Gud. Budskap til trøst og oppmuntring. For han elsker nettopp deg.
Dikt av Rita Aasen.Kr. 198.-  Nytt opplag april 2012

Bestill boken via vår webshop – Trykke her!

Comments are closed.