Smaksprøver


Aldri glemt.
Av Rita Aasen

du er aldri glemt av Gud
derfor står Han ved deg nå
full av nåde i hvert Ord
la deg favne her på jord
Han vant seier over død
for Han elsker nettopp deg
og Hans Ord de lyder ømt
du er aldri glemt av Meg


Han bærer deg.
Av Rita Aasen

Du er
i Herrens armer.
Han bærer deg i alt.
Han slipper deg aldri
og forlater deg ei.
Han vokter deg dag og natt.

Du var villet og ønsket av Herren selv –
og så betalt
med Hans Golgata blod.
Han bærer deg varsomt,
som en dyrebar skatt.
Så vær ikke redd
og mist ikke motet,
Han bærer deg gjennom alt.


He carries you.
By Rita Aasen

You are
in the Lord`s arms.

He carries you in everything.

He never lets you go
Or forgets you.
He guards you day and night.
You are willed and desired
by the Lord Himself,
as He paid
with His own blood on Calvary.

He carries you with care
as a rich treasure.
So don`t be afraid
and don`t miss meeting Him.

He carries you
through
everything.


Never Forgotten.
By Rita Aasen

You are never forgotten by God.
He are standing by you now.
Full of grace in every word.
Lett Him embrace you here on earth.
He won victory over death.
He loves you above all
And His Words are tenderly heard:
You are never fotgotten by Me.

Comments are closed.